7Letters
Sermon Title
Sermon Notes                      Sermon MP3                        Sermon Video
2/14/16 – The Church that
Forgot
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
2/21/16 – The Church that was Persecuted
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
3/06/16 – The Church that was Compromising
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
3/13/16 – The Church that was Tolerating
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
3/20/16 – The Church that was Dead
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
4/03/16 – The Church that was Faithful
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)
4/10/16 – The Church that made God Sick
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                     e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                           video-play-icon (1)