e054a7_c23afc828442476a8ed6889d0c49f18d
Sermon Title                                   Sermon Notes                               Sermon MP3                                 Sermon Video
1/25/15 – How Not To Pray
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
2/01/15 – Learning to Pray:
Our Father
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
2/08/15 – Learning to Pray:
The Three Commitments
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
2/15/15 – Learning to Pray:
Provision
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
2/22/15 – Learning to Pray:  Forgiveness
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
3/01/15 – Learning to Pray:  Temptation
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
3/08/15 – My Heart, God’s Home
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
3/15/15 – My Heart, Protecting
God’s House (A Warning)
          dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                         e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)