Sermon Title
Sermon Notes                           Sermon MP3                          Sermon Video
12/03/17 – A Past We Must Face
         dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                                 e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
12/10/17 – A Present that Needs Embraced
         dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                                 e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
12/17/17 – A Future Full of Grace
         dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                                 e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)
12/24/17 – A Redemption Received by Faith
         dbb8a86ae473275eee143da611a12717                                                 e054a7_419b6c836f684f039799a0e9afeba344                                            video-play-icon (1)